Final Exam Preparatory Questions for the Students of the Baskent University, Faculty of Law, European Union Law Course

 1. 12 points to know about the ECJ (252-253)
 2. Preliminary Referral / Ruling (259)
 3. EU Citizenship (265)
 4. Citizens’ Initiative (277)
 5. Schengen (311)
 6. The Euro (363-364)
 7. EU Competition Law: an Overview (372)
 8. Cartels (385)

N.B. The list is not exhaustive for make-up / resit exams.

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

METU-Business Administration-Introduction to Law Syllabus

ADM 1102 – INTRODUCTION TO LAW

 

22/02/2016

MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY

FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION

INTRODUCTION TO LAW

ADM-1102

SPRING-2016

THE SYLLABUS

Prof. Dr. Sadi Çaycı

Office: Başkent University, Faculty of Law, Bağlıca Campus, Office of the Dean, B-126.

E-mail: cayci@baskent.edu.tr

Office hours:  N/A (Please prefer e-mailing)

Required Textbooks:

 1. Rona Aybay, An Introduction to Law – with special references to Turkish Law, (Annex: English-Turkish & Turkish-English Glossary), 3. Baskı, Alfa Basım, Yayım, Dağıtım, Istanbul, October 2015, 388 pp.
 2. Introduction to Turkish Law, Tuğrul Ansay & Don Wallace, Jr. (editors), Sixth Edition, Walters Kluwer, 2011, xxvii-273 pp.

Attendance: Mandatory.

Grading: 

Mid-term Exam: 40%

Final: 60%

THE COURSE DESCRIPTION AND OBJECTIVES:

Society, social environment, order and jurisprudence; introduction to basic legal concepts; actual effects and impact of legal issues; encounters of individuals with legal disputes; legal systems of the World; branches of law; public and private law; civil law and criminal law; rule of law; human rights law; separation of powers & checks and balances systems; international treaties; judicial review of administrative actions, civil law, contract law (law of obligations), commercial law, settlement of international commercial disputes.

THE OBJECTIVE IS TO ACQUIRE BASIC LEGAL FORMATION TO BECOME MANAGERS OF BUSINESSES AND HUMAN RESOURCES.

In order for students to organize their time in preparing the classes in advance, the following schedule will be observed during the semester.

There can be changes in the schedule, which will be announced in advance.

Topics

 1. Society, social order & law (Aybay, pp. 21-53).
 2. Legal systems of the World (Aybay, pp. 74-82; Ansay-Wallace, pp. 1-9, 14-18).
 3. Application of legal rules (Aybay, pp. 54-73; Ansay-Wallace, pp. 10-14).
 4. Branches of law (Aybay, pp. 85-91, 159-161).
 5. Constitutional law (Aybay, pp. 92-110; Ansay-Wallace, pp. 19-50).
 6. Administrative law (Aybay, pp. 110-119; Ansay-Wallace, pp. 51-89).
 7. Environmental law (Aybay, pp. 134-135).

Mid-term exam.

 1. Criminal law – Criminal procedure law (Aybay, pp. 119-130; Ansay-Wallace, pp. 175-212, 213-217, 237-256).
 2. Public international law (Aybay, pp. 130-134).
 3. Civil law (Aybay, pp. 136-144; Ansay-Wallace, pp. 91-102, 103-112, 119-133, 135-146, 147-158).
 4. Law of obligations (Aybay, pp. 144-147; Ansay-Wallace, pp. 159-173).
 5. Commercial law (Aybay, pp. 147-154; Ansay-Wallace, pp. 112-117).
 6. Law of civil procedure (Aybay, pp. 127-128; Ansay-Wallace, pp. 218-235).
 7. Private international law (Aybay, pp. 154-159).

Final exam.

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

References – Kaynaklar

15 ŞUBAT 2016

 INTERNATIONAL LAW

Anthony Aust, Handbook of International Law, Second Edition, Cambridge University Press, 2010, lxiii-527 pp.

MİLLETLERARASI HUKUK / ULUSLARARASI HUKUK / ULUSLARARASI KAMU HUKUKU

Yücel Acer – İbrahim Kaya, Uluslararası Hukuk-Temel Ders Kitabı, İngilizce Özetli, 5. Baskı, Seçkin Kitabevi, Ankara, Eylül 2014, 480 sayfa.

Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, 11. Bası (12. Bası da çıktı, aynı), Turhan Kitabevi, Ankara, 2012, xxix-707 sayfa.

EUROPEAN UNION LAW

Klaus-Dieter Borchardt, ABC of European Union Law, EU Publications Office, March 2010, 140 pp.

Tomasz Kramer, Primary and Secondary Sources of EU Law – Practical analysis of EU Legal Instruments, Ankara, 10-12 May 2011, 28 pp.

A Citation Manual for European Union Materials, 2010-2011 Edition, Fordham International Law Journal, Volume 34, 2010-2011, 33 pp.

Consolidated Treaties – Charter of Fundamental Rights, European Union, March 2010, 410 pp.

Ergun Özsunay, Avrupa Birliği Hukuku ve Türkiye – AB İlişkileri, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2015, lxxvi-480 sayfa.

Kamuran Reçber, Avrupa Birliği Hukuku ve Temel Metinleri, Dora Basım-Yayın Dağıtım, Bursa, 2012, xvii-818 sayfa.

BASIC LEGAL CONCEPTS / INTRODUCTION TO LAW

Rona Aybay, An Introduction to Law- with special references to Turkish Law, (Annex: Englich – Turkish, Turkish – English Glossary), 3. Baskı, Alfa Basım, Yayım, Dağıtım, İstanbul, Ekim 2015, 388 pp.

Introduction to Turkish Law, Tuğrul Ansay & Don Wallace, Jr. (Editors), Sixth Edition, Wolters Kluwer Law & Business – Seçkin Yayıncılık, 2011, xxvii-273 pp.

Frank August Schubert, Introduction to Law and the Legal System, edition 10, Wadsworth Cencage Learning, 2012, xxiii-592 pp.

Amanda Sharkey, Introduction to English Law, Professional Issues, Part II, 10 June 2015, 59 slides.

Introduction to American Legal System, Legal Reasoning, Writing, and Other Lawyering Skills, 02 August 2014, 20 pp.

Robert French, International Commercial Dispute Resolution and the Place of Judicial Power, International Commercial Law and Arbitration Conference, Sydney, 22 August 2013, 17 pp.

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

European Union Law – Syllabus

15 FEBRUARY 2016

 

 1. Introduction to the European integration.
 2. EU Law and Sources (Art. 288).
 3. Relationship between EU law and national law: supremacy – direct effect.
 4. EU: The political & legal institutions.
 5. EU: law making – legislative process.
 6. Enforcement of EU law – European Court of Justice.
 7. Preliminary reference procedure (Preliminary Ruling) (Article 267).
 8. Citizenship of the Union (Art. 20-25).
 9. The free movement of goods and articles (Art. 28, 30, 34-36, 110).
 10. The free movement of workers (Art. 45).
 11. Right of Establishment & the Freedom to Provide and Receive Services (Art. 49, 51-52, 56).
 12. Economic and monetary union.
 13. EU competition law (Art. 101-102, 106-109).
 14. Turkey & European Union relations.
Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Uluslararası Kamu Hukuku Yıllık Ders Konuları

GÜZ DÖNEMİ

 1. Milletlerarası hukuka giriş.
 2. Milletlerarası hukuk ve iç hukuk ilişkileri.
 3. Milletlerarası hukukun kaynakları.
 4. Milletlerarası hukukun kişileri.
 5. Devlet.
 6. Devletlerin ve hükümetlerin tanınması.
 7. Ülkesel egemenlik.
 8. Devletin yetkisi.
 9. Egemen bağışıklığı.
 10. Diplomasi ve konsolosluk ilişkileri.
 11. Andlaşmalar hukuku.
 12. Devletlerin sorumluluğu.
 13. Devletlerin ardıllığı (halefiyet).
 14. Milletlerarası örgütler.

BAHAR DÖNEMİ

 1. Deniz hukukuna giriş.
 2. Deniz yetki alanları.
 3. Açık deniz ve derin deniz yatağı.
 4. Hava hukuku.
 5. Uzay hukuku.
 6. Çevre hukuku.
 7. İnsan hakları hukuku.
 8. Milletlerarası uyuşmazlıkların çözümü: Diplomasi.
 9. Milletlerarası uyuşmazlıkların çözümü: Yargısal yöntemler.
 10. Milletlerarası hukukta karşı önlemler ve yaptırımlar.
 11. Devletlerin kuvvet kullanması.
 12. Silahlı çatışma hukuku.
 13. Ortak güvenlik hukuku.
 14. Milletlerarası ceza hukuku.
Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Gözlemler – Düşünceler

 1. Terbiyesizliğin “uyanıklık”, kurnazlığın “akıllılık”, kayırma ve ayırımcılığın “adalet” ve cesaretin ise en temel insani değermiş gibi algılandığı bir kültürel alt yapı ile, ortadoğu halklarının kendini kurtarabilmesi mümkün değildir.
 2. Sorunlarını olabildiğince kaba güçle ve tek taraflı olarak çözme eğilimi, insanlık vasıflarına ilişkin gelişme düzeyinin çok gerilerinde olunduğunun önemli bir göstergesidir.
 3. İnsanlık, mümkün olabilecek her durumda, konuşma, anlama, çözümleme, anlaşma veya uzlaşma yoluyla sorunların çözümlenebilmesini gerektirir.
 4. İletişim yeteneğimiz iyi düzeyde olabilseydi, sorunların çoğunu konuşarak çözümleyebilirdik. Çoğumuzun, sadece zanlarla, sanılarla hareket edip başkaları hakkında kesin hükümler “verivermesi”, toplumsal ilişkilerimizi zehirlemekte, toplumsal düzeni ve güvenliği zayıflatmaktadır.
 5. Herkesin her halde ve sadece kendini düşündüğü bir ortamda, dünyada milyarlarca yalnız ve birbirine düşman insan yaşar. Herkesin, kendini öncelikle düşünse bile, başkalarının konumuna, durumuna, haklarına ve özgürlüğüne aynı derecede saygı gösterdiği bir ortamda ise, cennet, bir bakıma, bu dünyada kurulmuş olur.
 6. Görünüşe göre, Devletin ve toplumun bilgi, araştırma – geliştirme ihtiyacı ve talebi yok. Herkes, her şeyi zaten doğuştan biliyor. Bu nedenle de, üniversiteler işlevsiz kalıyor.
 7. Bilgi ve adalet, gerçek ve kalıcı güçtür. Bilgiye ve adalete dayanmayan güce dayalı başarılar – kazanımlar geçici ve aldatıcıdır.
 8. Hayatta en gerçek yol göstericinin akıl ve bilgi olduğu doğrudur. Ancak, henüz akıl ve bilginin -deyim yerindeyse- “kapsama alanı dışında” bulunan pek çok konuda, “inanç” tamamlayıcı bir işleve sahiptir. Din bu yüzden önemlidir, kutsaldır. Bize, varoluşun görebildiğimiz yüzünden başka yüzleri de olduğunu anlatır.
 9. Ancak din, geçim – siyaset – ticaret veya başka şekillerde kişisel çıkar sağlama aracına dönüştürüldüğünde, büyüsü bozulur. Din, tartışılamaz ve sorgulanamaz siyasi güç ve otorite sahibi olmanın aracı olarak da kullanılamaz.
 10. Kişi güvenliğinin; dinden özgürlük dahil, vicdan ve din özgürlüğünün, düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı bir ortamda gelişme olamaz. Bütün bunların güvencesi ise, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile demokrasi ve insan haklarına saygı kavramlarıdır.
 11. Milletlerarası ilişkilerde en sağlam temel, hem hukukun, hem de ortak çıkarların gereklerine uygun, karşı tarafı aptal yerine koymayan politikalardır. Tek yanlı ve salt güce dayalı, sorumluluktan uzak politikalar ve bunlara dayalı kazanımlar aldatıcıdır ve olsa olsa güncel tehditlerin veya çatışmaların haklı gerekçesini oluşturabilir.
 12. Küresel güçler, ancak, bilginin, adaletin ve küresel sorumluluklarının önemini ve işlevini kavrayabildikleri ölçüde, kalıcı olabilirler.
 13. Diplomasi, milletlerarası ilişkilerin medeni ölçüler çerçevesinde yürütülebilmesinin ve yönetilebilmesinin temel aracı ve yöntemi olarak, saygıya layık ve -sanıldığının aksine- çetin bir uzmanlık alanıdır.
Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Bireysel Gelişim: Okuma Rehberi

 1. Hendrik Willem Van Loon, İnsanlığın Kurtuluşu, (Çeviren: Nüvit Osmay).
 2. Robert B. Downs, Dünyayı Değiştiren Kitaplar, (çeviren: Erol Güngör), Ötüken Neşriyat, 5. basım, İstanbul, 1998, 268 sayfa.
 3. Hayata Yön Veren Sözler, (derleyen: Akın Alıcı), Epsilon Yayıncılık Hizmetleri.
 4. Samuel Smiles, Kendine Yardım.
 5. Samuel Smiles, Vazife.
 6. Dale Carnegie, Üzüntüyü Yen…
 7. Dale Carnegie, Dost Kazanmak.
 8. Yaşar Nuri Öztürk, Kur’an’daki İslam, 19. Baskı, Yeni Boyut, İstanbul, 1997, 735 sayfa.
 9. Beyza Bilgin, Ellibin Yıllık Bir Gün -Kur’an 114 Sure-, Gün Yayınları, Üçüncü Basım, Ankara, 2007, 383 sayfa.
 10. İlahi Nizam ve Kainat, (düzenleyen: Bedri Ruhselman), günümüz Türkçesine uyarlanmış, İstanbul, Haziran 2013.
Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın