(PUBLIC) INTERNATIONAL LAW: SYLLABUS AND GENERAL READING GUIDELINES / MİLLETLERARASI (KAMU) HUKUKU: DERS PLANI VE GENEL OKUMA REHBERİ (Updated on 14 DECEMBER 2016; Son Güncelleme: 14 ARALIK 2016)

REFERENCES / KAYNAKLAR

 

ENGLISH:

 

Basic: Anthony Aust, Handbook of International Law, Second Edition, Cambridge University Press, 2010, lxiii-527 pp.

 

Complementary:

 • Malcolm N. Shaw, International Law, Sixth Edition, Cambridge University Press, 2008, clxvii-1542 pp.

 

 • Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Seventh Edition, Oxford University Press, 2008, li-784 pp.

 

 • Peter Malanczuk, AKEHURST’s Modern Introduction to International Law, Seventh Revised Edition, Routledge, 1997, Taylor & Francis e-Library, 2002, xxii-449 pp.

 

TÜRKÇE:

 

Temel: Yücel Acer ve İbrahim Kaya, Uluslararası Hukuk, Temel Ders Kitabı, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 5. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, Eylül 2014, 480 sayfa, her bölümün sonunda İngilizce özet var.

 

Yardımcı:

 • Melda Sur, Uluslararası Hukukun Esasları, Güncellenmiş 7. Baskı, Beta Yayın – Dağıtım, İstanbul, Eylül 2013, xxxvi-419 sayfa.

 

 • Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Gözden Geçirilmiş 11. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, Temmuz 2012, xxix-707 sayfa.

 

TOPICS / KONULAR

 

FALL SEMESTER / GÜZ DÖNEMİ

 

 1. Introduction to the International Law / Milletlerarası Hukuka Giriş: Akehurst, pp. 1-34; Shaw, pp. 1-68; Aust, pp. 1-4; Acer-Kaya, s. 21-33; Sur, s. 1-18; Pazarcı, s. 1-17.
 2. International Law and Municipal Law Milletlerarası Hukuk ve İç Hukuk: Akehurst, pp. 63-74; Brownlie, pp. 31-56; Shaw, pp. 129-194; Acer-Kaya, s. 33-39; Pazarcı, s. 18-30.
 3. Sources of International Law / Milletlerarası Hukukun Kaynakları: Akehurst, pp. 35-62; Brownlie, pp. 3-30; Shaw, pp. 69-128; Aust, pp. 5-11; Acer-Kaya, s. 49-66; Sur, s. 19-20, 78-103; Pazarcı, s. 36-48, 104-136.
 4. Personality in International Law / Milletlerarası Hukukta Kişilik: Akehurst, pp. 91-108; Brownlie, pp. 57-84; Shaw, pp. 195-264; Aust, pp. 12-14; Acer-Kaya, s. 115-115, 128-130; Sur, s. 104-125; Pazarcı, s. 137-151, 181-209, 232-236.
 5. Recognition of States and Governments / Devletlerin ve Hükümetlerin Tanınması: Akehurst, pp. 75-90; Brownlie, pp. 85-104; Shaw, pp. 444-486; Aust, pp. 15-32; Acer-Kaya, s. 125-128; Sur, s. 130-135; Pazarcı, s. 341-355.
 6. Territorial Sovereignty / Ülkesel Egemenlik: Akehurst, pp. 147-160; Brownlie, pp.105-172, 249-274; Shaw, pp. 487-552; Aust, pp. 33-41, 327-338; Acer-Kaya, s. 139-151; Sur, s. 373-388; Pazarcı, s. 237-249.
 7. Jurisdiction / Devletin Yetkisi: Akehurst, pp. 109-117; Brownlie, pp. 289-322, 383-432, 519-552; Shaw, pp. 645-696; Aust, pp. 42-48, 163-177; Acer-Kaya, s. 163-179; Pazarcı, s. 152-180.
 8. Sovereign Immunity – Diplomatic Law / Egemen Bağışıklığı – Diplomatik Hukuk: Akehurst, pp. 118-129; Brownlie, pp. 323-382; Shaw, pp. 697-777; Aust, pp. 108-162; Acer-Kaya, s. 172-177; Sur, s. 126-129, 229-259; Pazarcı, s. 373-406.
 9. Making and Coming Into Force of Treaties / Andlaşmaların Yapılması ve Yürürlüğe Girmesi: Akehurst, pp. 130-146; Brownlie, pp. 607-648; Shaw, pp. 902-955; Aust, pp. 49-107; Acer-Kaya, s. 77-101; Sur, s. 21-77; Pazarcı, s. 49-103.
 10. Implementation and Termination of Treaties / Andlaşmaların Uygulanması ve Sona Ermesi: Akehurst, pp. 130-146; Brownlie, pp. 607-648; Shaw, pp. 902-955; Aust, pp. 49-107; Acer-Kaya, s. 77-101; Sur, s. 21-77; Pazarcı, s. 49-103.
 11. Responsibility of States / Devletlerin Sorumluluğu: Akehurst, pp. 254-272; Brownlie, pp. 433-518; Shaw, pp. 778-843; Aust, pp. 376-395; Acer-Kaya, s. 403-416; Sur, s. 260-275; Pazarcı, s. 409-442.
 12. Succession of States / Devletlerin Ardıllığı (Halefiyeti): Akehurst, pp. 161-172; Brownlie, pp. 649-674; Shaw, pp. 956-1009; Aust, pp. 361-375; Acer-Kaya, s. 383-394; Sur, s. 141-156; Pazarcı, s. 356-372.
 13. Pacific Settlement of International Disputes / Milletlerarası Uyuşmazlıkların Barışçı Yollardan Çözümü: Akehurst, pp. 273-305; Brownlie, pp. 701-706; Shaw, pp. 1010-1056; Aust, pp. 396-411; Acer-Kaya, s. 427-432; 432-438, 463-465; Sur, s. 303-312; Pazarcı, s. 451-514.
 14. International Court of Justice / Milletlerarası Adalet Divanı: Brownlie, pp. 707-728; Shaw, pp. 1057-1117; Aust, pp. 412-429; Sur, s. 194-199.

 

SPRING SEMESTER / BAHAR DÖNEMİ

 

 1. Introduction to the Law of the Sea / Deniz Hukukuna Giriş: Akehurst, pp. 173-197; Brownlie, pp. 173-248; Shaw, pp. 553-644; Aust, pp. 278-302; Acer-Kaya, s. 191-209; 209-218, 218-223, 223-226; Sur, s. 315-372; Pazarcı, s. 250-295.
 2. Jurisdiction on Maritime Zones / Denizde Yetki Alanları: Akehurst, pp. 173-197; Brownlie, pp. 173-248; Shaw, pp. 553-644; Aust, pp. 278-302; Acer-Kaya, s. 191-209; 209-218, 218-223, 223-226; Sur, s. 315-372; Pazarcı, s. 250-295.
 3. The High Seas / Açık Denizler: Akehurst, pp. 173-197; Brownlie, pp. 173-248; Shaw, pp. 553-644; Aust, pp. 278-302; Acer-Kaya, s. 191-209; 209-218, 218-223, 223-226; Sur, s. 315-372; Pazarcı, s. 250-295.
 4. Law of Air Space and Outer Space / Hava ve Uzay Hukuku: Akehurst, pp. 198-208; Aust, pp. 319-326, 339-343; Acer-Kaya, s. 241-255, 256-271; Sur, s. 389-402; Pazarcı, s. 296-312.
 5. Human Rights Law / İnsan Hakları Hukuku: Akehurst, pp. 209-221; Brownlie, pp. 553-586; Shaw, pp. 265-396; Aust, pp. 215-234; Acer-Kaya, s. 285-312; Sur, s. 136-140; Pazarcı, s. 210-231.
 6. International Environmental Law / Milletlerarası Çevre Hukuku: Akehurst, pp. 241-253; Brownlie, pp. 275-288; Shaw, pp. 844-901; Aust, pp. 303-318; Pazarcı, s. 313-324.
 7. International Economics Law / Milletlerarası Ekonomi Hukuku: Akehurst, pp. 222-240; Aust, pp. 344-360, 430-448; Pazarcı, s. 325-340.
 8. International Organizations / Milletlerarası Örgütler: Brownlie, pp. 675-700; Shaw, pp. 1282-1331; Aust, pp. 178-185; Sur, s. 157-179, 221-228; Pazarcı, s. 673-674.
 9. The United Nations / Birleşmiş Milletler: Akehurst, pp. 364-384; Shaw, pp. 1204-1281; Aust, pp. 186-204; Sur, s. 180-193.
 10. International Peace and Security / Milletlerarası Barış ve Güvenlik: Akehurst, pp. 385-430; Acer-Kaya, s. 449-463, 465-466; Sur, s. 200-220; Pazarcı, s. 443-449.
 11. Use of Armed Force by States / Devletlerin Silahlı Güç Kullanması: Akehurst, pp. 306-341; Brownlie, pp. 729-748; Shaw, pp. 1118-1166; Aust, pp. 205-214, 264-277; Acer-Kaya, s. 323-341; Sur, s. 276-280; Pazarcı, s. 515-526.
 12. Countering Terrorism / Terörizme Karşı Koyma: Shaw, pp. 1159-1166; Aust, pp. 264-277.
 13. Law of Armed Conflict / Silahlı Çatışma Hukuku: Akehurst, pp. 342-363; Shaw, pp. 1167-1203; Aust, pp. 235-244; Acer-Kaya, s. 351-371; Sur, s. 281-302; Pazarcı, s. 530-672.
 14. International Criminal Law / Milletlerarası Ceza Hukuku: Brownlie, pp. 587-606; Shaw, pp. 397-443; Aust, pp. 245-263; Acer-Kaya, s. 372-374.
Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın