Public International Law Syllabus – Milletlerarası Kamu Hukuku Ders Planı

PUBLIC INTERNATIONAL LAW / MİLLETLERARASI KAMU HUKUKU SYLLABUS AND GENERAL READING GUIDELINES / DERS PLANI VE GENEL OKUMA REHBERİ

13 SEPTEMBER 2017 / 13 EYLÜL 2017

REFERENCES / KAYNAKLAR 

 • Anthony Aust, Handbook of International Law, Second Edition, Cambridge University Press, 2010, lxiii-527 pp.
 • Malcolm N. Shaw, International Law, Sixth Edition, Cambridge University Press, 2008, clxvii-1542 pp.
 • Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Seventh Edition, Oxford University Press, 2008, li-784 pp.
 • Peter Malanczuk, AKEHURST’s Modern Introduction to International Law, Seventh Revised Edition, Routledge, 1997, Taylor & Francis e-Library, 2002, xxii-449 pp.
 • Yücel Acer ve İbrahim Kaya, Uluslararası Hukuk, Temel Ders Kitabı, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 5. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, Eylül 2014, 480 sayfa, her bölümün sonunda İngilizce özet var.
 • Melda Sur, Uluslararası Hukukun Esasları, Güncellenmiş 7. Baskı, Beta Yayın – Dağıtım, İstanbul, Eylül 2013, xxxvi-419 sayfa.
 • Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Gözden Geçirilmiş 11. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, Temmuz 2012, xxix-707 sayfa.

TOPICS / KONULAR

PUBLIC INTERNATIONAL LAW-I / MİLLETLERARASI KAMU HUKUKU-I

(BASIC LEVEL: FALL SEMESTER / TEMEL DÜZEY: GÜZ DÖNEMİ)

 1. Introduction to International Law / Milletlerarası Hukuka Giriş.
 2. International Law and Municipal Law / Milletlerarası Hukuk ve İç Hukuk.
 3. Sources of International Law / Milletlerarası Hukukun Kaynakları.
 4. Subjects of International Law / Milletlerarası Hukukun Kişileri.
 5. Recognition of States and Governments / Devletlerin ve Hükümetlerin Tanınması.
 6. Territorial Sovereignty / Ülkesel Egemenlik.
 7. Jurisdiction / Devletin Yetkisi.
 8. Sovereign Immunity – Diplomatic Law / Egemen Bağışıklığı – Diplomatik Hukuk.
 9. Law of Treaties / Andlaşmalar Hukuku.
 10. Termination of Treaties / Andlaşmaların Sona Ermesi.
 11. Responsibility of States / Devletlerin Sorumluluğu.
 12. Succession of States / Devletlerin Ardıllığı (Halefiyeti).
 13. Pacific Settlement of International Disputes / Milletlerarası Uyuşmazlıkların Barışçı Yollardan Çözümü.

PUBLIC INTERNATIONAL LAW-II / MİLLETLERARASI KAMU HUKUKU-II

(ADVANCE LEVEL: SPRING SEMESTER / İLERİ DÜZEY: BAHAR DÖNEMİ)

 1. Law of the Sea / Deniz Hukuku.
 2. Maritime Zones / Deniz Alanları.
 3. The High Seas / Açık Denizler.
 4. Law of Air Space and Outer Space / Hava ve Uzay Hukuku.
 5. International Organizations / Milletlerarası Örgütler.
 6. Human Rights Law / İnsan Hakları Hukuku.
 7. International Environmental Law / Milletlerarası Çevre Hukuku.
 8. International Economics Law / Milletlerarası Ekonomi Hukuku.
 9. The United Nations / Birleşmiş Milletler.
 10. International Peace and Security / Milletlerarası Barış ve Güvenlik.
 11. Use of Armed Force / Silahlı Kuvvet Kullanımı.
 12. Law of Armed Conflict / Silahlı Çatışma Hukuku.
 13. International Criminal Law / Milletlerarası Ceza Hukuku.
Reklamlar
Başkent Hukuk, Ufuk-Hukuk içinde yayınlandı