Gözlemler – Düşünceler

 1. Bilgi, güçtür. Bilgiye dayanmayan güç, aldatıcı ve geçicidir. Küresel düzeyde etkili olabilen devletler, bilginin önemini ve işlevini diğer devletlerden daha çok kavrayabilmiş devletlerdir.
 2. Terbiyesizliğin “uyanıklık”, uyanıklığın “akıllılık”, akıllılığın “cesaret” ve cesaretin ise en temel bir değer olarak algılandığı bir kültürel alt yapı ile, insanlığın bir yere varabilmesi mümkün değildir.
 3. Herkesin her halde ve sadece kendini düşündüğü bir ortamda, dünyada milyarlarca yalnız ve birbirine düşman insan yaşar. Herkesin, elbette kendini öncelikle düşünmekle beraber, başkalarının haklarına ve özgürlüğüne aynı derecede saygı gösterdiği bir ortamda ise, cennet, bir bakıma, bu dünyada kurulmuş olur.
 4. Milletlerarası ilişkilerde en sağlam temel, ortak çıkarların gereklerine uygun politikalardır. Ancak elde edilebilecek kazanımlar, aynı zamanda hukuka ve adalete uygun olabildiği derecede etkin ve kalıcı olabilir. Böyle değilse, sözünü ettiğimiz kazanımlar, olsa olsa bir sonraki çatışmanın haklı gerekçesini oluşturabilir.
 5. Sorunlarını olabildiğince kaba güçle ve tek taraflı olarak çözme eğilimi, insanlık vasıflarına ilişkin gelişme düzeyinin çok gerilerinde olunduğunun önemli bir göstergesidir. İnsanlardan, mümkün olabilecek her durumda, konuşma, anlama, çözümleme, anlaşma veya uzlaşma yoluyla sorunlarını çözebilmesi beklenir. İletişim yeteneğimiz iyi düzeyde olabilseydi, sorunların çoğunu konuşarak çözümleyebilirdik. Çoğunluğun zanlarla, sanılarla hareket edip başkaları hakkında kesin hükümler verivermesi, toplumsal ilişkileri zehirlemekte, toplumsal düzeni ve güvenliği zayıflatmaktadır.
 6. Diplomasi, milletlerarası ilişkilerin medeni ölçüler çerçevesinde yürütülebilmesinin ve yönetilebilmesinin temel aracı ve yöntemi olarak, saygıya layık bir uzmanlık alanıdır. Yürütmeden sorumlu organların, diplomatik ilişkilerin yürütülmesinde, bu uzmanlık alanına gerekli saygıyı göstermesi beklenir. Türkiye’nin siyasi liderleri, çoğu zaman, dış ziyaretlerini, hedeflerini, ziyaretlerinin etki ve sonuçlarını ulusal kamu oyuna anlatmaya bile gerek görmemekte, tersine, örneğin ev sahibi veya misafir sıfatıyla yer aldıkları basın toplantılarını bile, ziyaretle ilgisi olmayan iç politika konularına ayırmaktalar.
 7. Hayatta en gerçek yol göstericinin akıl ve bilgi olduğu doğrudur. Ancak, henüz akıl ve bilginin -deyim yerindeyse- “kapsama alanı dışında” bulunan pek çok konuda, inanç tamamlayıcı bir işleve sahiptir. Din bu yüzden önemlidir, kutsaldır. Buna karşılık, din, siyaset yapmanın aracı olarak kullanıldığında, inananlar topluluğu üzerinden belli bir kısım kişilerin ve toplulukların güç ve çıkar ilişkilerini gerçekleştirmeye hizmet eden bir çıkar ağına dönüşüme, bozulmaya konu olmaktadır.
Genel içinde yayınlandı | Yorum yapın

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Genel Hukuku (HUK211): Ders Planı ve Okuma Rehberi

KAYNAK: Şeref Ünal, Uluslararası Hukuk, Yetkin Yayınları, Ankara, Ekim 2005, 416 sayfa.

 

KONULAR:

 1. Milletlerarası Hukuk – Giriş (Ünal, s. 25-46).
 2. Milletlerarası Hukuk ve İç Hukuk İlişkileri (Ünal, s. 81-90).
 3. Milletlerarası Hukukun Kaynakları (Ünal, s. 47-51, 65-81).
 4. Milletlerarası Hukukta Kişilik (Ünal, s. 91-92).
 5. Devlet (Ünal, s. 99-108).
 6. Devletlerin ve Hükümetlerin Tanınması (Ünal, s. 94-98).
 7. Ülkesel Egemenlik – Sahiplik (Ünal, s. 108-117).
 8. Devletin Yetkisi (Ünal, s. 117-122, 237-243).
 9. Devlet / Egemen Bağışıklığı (Ünal, s. 230-235).
 10. Diplomasi ve Konsolosluk İlişkileri (Ünal, s. 249-264).
 11. Andlaşmalar Hukuku (Ünal, s. 51-65).
 12. Devletin Sorumluluğu: Ünal, s. 295-305.
 13. Devletin Ardıl Olması / Halefiyeti (Ünal, s. 171-180).
 14. Milletlerarası Örgütler (Ünal, s. 181-224).

 

 

 

 1. Deniz hukuku: Giriş – ülkesel egemenliğe konu deniz alanları (Ünal, s. 123-139).
 2. Deniz Hukuku: Egemen yetkilere konu deniz alanları (Ünal, s. 139-146).
 3. Deniz Hukuku: Açık denizler – diğer bölgeler (Ünal, s. 146-158).
 4. Hava hukuku (Ünal, s. 159-166).
 5. Uzay ve haberleşme hukuku (Ünal, s. 166-170).
 6. İnsan hakları hukuku (Ünal, s. 265-290).
 7. Milletlerarası çevre hukuku (Ünal, s. 383-395).
 8. Milletlerarası uyuşmazlıkların çözümü: Diplomasi (Ünal, s. 329-335).
 9. Milletlerarası uyuşmazlıkları çözümü: Yargısal yöntemler (Ünal, s. 335-344, 351-355).
 10. Milletlerarası hukukta zorlama: Karşı önlemler – yaptırımlar (Ünal, s. 305-311).
 11. Milletlerarası barış ve güvenlik (Ünal, s. 322-328).
 12. Devletlerin güç kullanması (Ünal, s. 313-322).
 13. Silahlı çatışma hukuku / Uluslararası İnsancıl Hukuk (Ünal, s. 291-294).
 14. Milletlerarası ceza hukuku (Ünal, s. 344-351, 243-247).
Genel içinde yayınlandı | Yorum yapın

Bireysel Gelişim: Okuma Rehberi

 1. Nüvit Osmay, İnsan Mühendisliği, Alfa Yayınları.
 2. Dale Carnegie, Üzüntüyü Bırak Yaşamaya Bak, Epsilon Yayınevi.
 3. Dale Carnegie, Dost Kazanma ve İnsanları Etkilemenin Yolları, Pupa Yayınevi.
 4. Dale Carnegie, Söz Söyleme ve İş Başarma Sanatı, Epsilon Yayınevi.
 5. Dale Carnegie, İşten ve Yaşamdan Zevk Almanın Yolları, Epsilon Yayınevi.
 6. Hayata Yön Veren Sözler, (derleyen: Akın Alıcı), Epsilon Yayıncılık Hizmetleri.
 7. Mesnevi’den Seçmeler, Mevlana Celaleddin Rumi’nin Bütün Eserlerinden Seçmeler, Rumi Yayınları, 5. Baskı, Konya, Ağustos 2010, 182 sayfa.
 8. Ahmet Şerif İzgören, Avucunuzdaki Kelebek, 76. Basım, Elma Yayınevi, 126 sayfa.
 9. Samuel Smiles, Kendine Yardım, (çeviren: Süreyya S. Berkem), Yapı ve Kredi Bankası Kültür Yayınları.
 10. Samuel Smiles, Vazife, (çeviren: Mustafa Ertem), Yapı ve Kredi Bankası Kültür Yayınları.
 11. Yaşar Nuri Öztürk, 500 Soruda İslam, Yeni Boyut.
 12. Yaşar Nuri Öztürk, Kur’an’daki İslam, Yeni Boyut.
 13. Kitami Masao, Kılıçsız Samuray, Butik Yayıncılık ve Kişisel Gelişim, 2009, 168 sayfa.
 14. Dolores Cannon, Ölümün Ötesi, (çeviren: Semra Ayanbaşı), AKAŞA Yayın ve Dağıtım.
 15. İlahi Nizam ve Kainat, (düzenleyen: Bedri Ruhselman), günümüz Türkçesine uyarlanmış, İstanbul, Haziran 2013.
Genel içinde yayınlandı | Yorum yapın

Üniversite Öğrencisi İçin Rehber

Genel:

 1. Okula ve Derslerinize öncelik verin.
 2. Sağlığınıza, uyku, yemek ve spor konularına, yani kendinize dikkat edin.
 3. Öğretim üyeleriyle, terbiye, nezaket ve karşılıklı saygı temelinde,  iyi ilişkiler kurun. Soru / danışma için görüşmeye gittiğinizde, not almak için hocanızdan kağıt – kalem istemeyin. Hazırlıklı olun. “SMS” üslubuyla e-posta göndermeyin, “Ya hocam..” vb. şekillerde hitap etmeyin.
 4. Sınıftaki zamanınızı sosyal medya vb. aktivitelerle geçirmeyin.
 5. Engellilik vb. nedenlerle yardıma ihtiyacınız varsa, ilgilileri bilgilendirmekte – koordinede geç kalmayın.
 6. Ödevlerinizi hazırlarken emek verin. Kendinizin ürünü olsun. Kurnazlık, akıllı olmak anlamına gelmez. Hiçbir zaman, kendinizi / başkalarını aldatmayın.
 7. Sosyal çevrenizi, ilişkilerinizi geliştirin. Arkadaş edinin. Ancak, arkadaşlarınızı iyi seçin, acele etmeyin. Arkadaş grubunuz, geleceğinizi olumlu etkileyebileceği gibi, karartabilir de.
 8. Geleceğinizi düşünün, değerlendirin, planlayın ve planlarınızı geliştirin, düzeltin. Danışmanlarınızla iyi ilişkiler kurun. Hazırlıklı, ne soracağınızı bilerek görüşmeye gidin.
 9. Ocak – Şubat aylarından itibaren yaz için planlarınızı yapın. Yaz tatili dönemini Yaz Okulu ile değil, dinlenme yanında, staj vb. faaliyetler için değerlendirin.
 10. Özgeçmiş hazırlamayı öğrenin. Önemini bilin. Kendi özgeçmişinizi hazırlayın ve sürekli geliştirin, güncelleyin. İyi bir özgeçmişle, kılık – kıyafet ve davranışla destekli iş bulma girişiminiz, böyle olmayanlara göre çok daha etkin olacaktır.

Unutmayın:

 1. Kariyer, üniversitede öğrenci iken hazırlanır. Bu da ancak planlı, düzenli, sürekli ve bilinçli çabalarla mümkün olabilir.
 2. Sadece derslere girmek ve dikkatle dinlemek yetmez. Anlayın, sorgulayın, araştırın, tartışın. Meslek sahipleriyle, hocalarınızla iletişim kurun, konuşun.
 3. Seçimlik dersleri iyi değerlendirin. Değişik konuları tanıyın. Bir dersin kolay görünmesi seçim gerekçeniz olmasın.
 4. Farklı alanlarda, farklı konularda stajlar yapın, eğitim – konferans vb. faaliyetlere katılın. Size uygun olan / olmayan alanları – meslekleri keşfedin.
 5. Bu gibi faaliyetler, takım çalışmasına yatkın olma, başkalarını dinleme ve anlayabilme yeteneğinizi geliştirmenize yardımcı olur.

Çalışma – Yöntem:

 1. Derslere devam edin ve dikkatle takip edin.
 2. Not tutma bir sanattır. Her şeyi yazmaya çalışmak yerine, ana noktaları saptayıp not etme yeteneğinizi geliştirin.
 3. Dinlenen / okunan her cümle, size bir anlam ifade etmelidir. Bu nedenle, anlaşılnayan hususlar sorulmalı, tekrarlanmalıdır. Sadece ezberleyerek hiç bir yere varılamaz.

Sınavlar:

 1. Dönem boyu sürekli ve planlı bir çalışma yoksa, sadece sınav öncesi yoğun bir çaba ile üniversite öğreniminde başarı söz konusu olamaz.
 2. Sınav sorusunun içindeki bilgiyi başka ifadelerle takrarlamak cevap yerine geçmez.
 3. Bilgiye ve muhakemeye dayanmayan, sokaktaki adamın da düz mantığı ile söyleyebileceği şeyler, sınavlarda puan kazandırmaz. Üniversite öğrenimi akla ve bilgiye dayanır. Kurnazlık yöntemleri, orta ve uzun vadede kişiyi iyi bir yere götürmez.
Genel içinde yayınlandı | Yorum yapın

Askeri Hakim Alım İşlemleri

ASKERİ HAKİM ALIMI İŞLEMLERİ

14 OCAK 2014

Başvuru yöntemleri, sınav konuları vb. bilgiler için bkz: Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanlığı

<http://www.msb.gov.tr/asad/askeri_hakim_alimi.html&gt;

Genel içinde yayınlandı | Yorum yapın

Genel Kültür – Okuma Rehberi

 1. İlber Ortaylı – İsmail Küçükkaya, 1923-2023 – Cumhuriyetin İlk Yüzyılı, Timaş Yayınları, İstanbul, 2012, 333 sayfa.
 2. İlber Ortaylı, Türkiye’nin Yakın Tarihi, 10. Baskı, TİMAŞ Yayınları, İstanbul 2011, 240 sayfa.
 3. İlber Ortaylı, Yakın Tarihin Gerçekleri, Osmanlı’nın Çöküşünden Küllerinden Doğan Cumhuriyete, TİMAŞ Yayınları, İstanbul, 2012, 252 sayfa.
 4. Emre Kongar, Tarihimizle Yüzleşmek, Remzi Kitabevi, 52. Basım, İstanbul, Ağustos 2006, 245 sayfa.
 5. Söylev (Nutuk), TSK Dayanışma Vakfı, Ankara, Gnkur. Basımevi, 1981, 729 sayfa.
 6. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Tam Metin, Günümüz Türkçesi İle, 8. Baskı, (Hazırlayan: Selçuk Maviengin – Türk Metal Sendikası Armağanı), ART Basın-Yayın, Ankara, Temmuz 2005, 239 sayfa.
 7. Taha Akyol – İlber Ortaylı, Tarihin Gölgesinde, TİMAŞ Yayınları, İstanbul, 2011, 183 sayfa.
 8. Falih Rıfkı Atay, Çankaya – Mustafa Kemal’in Çankaya’sı, BATEŞ Atatürk Dizisi, İstanbul, 1998, 586 sayfa.
Genel içinde yayınlandı | Yorum yapın

Bireysel Gelişim: Temel ilkeler

09 EKİM 2013

 1. Akıl sağlığımız izin verdiği sürece, öğrenim, eğitim, gözlem, deney… sonu olmayan bir süreçtir. Üniversite diplomasını almakla hiç bir şey bitmez, aksine, her şey yeniden başlar.
 2. Hayatta inanmak, düşünmek yetmez; eylem gerekir.
 3. İyi olsun, kötü olsun; bir olayı – olguyu, etki ve sonuçlarını, kendimiz yaşamadan bilemeyiz.
 4. Ne ekersek, onu biçeriz: Bugünümüz, dünümüzün düşünce ve eylemlerinin eseridir. Yarınımız da bugünkü düşünce ve eylemlerimizin sonucu olacaktır.
 5. İnanca, akla, bilgiye, dürüstlüğe, emeğe, hukuka ve adalete dayanmadığı ölçüde, hiç bir kazanım kalıcı olmaz.
 6. Güç, sorumluluk demektir. Daha güçlü olan, diğerlerinden sorumludur.
 7. Büyümek, yaşlanmak demek değildir. Büyümek, olanların – olayların farkında olabilmek, sorumluluk alabilmek, sorumluluğunu bilmek, yani, kendini bilmek demektedir.
 8. İki günü eşit olanın ziyanda olduğu bildirilmiştir.
 9. Aşağıdakilerin (insanların) üstesinden gelemediği olumsuzlukların üstesinden gelmek, yukardakilerin (evrensel yönetim mekanizması; “Mele-i Ala”) görev ve sorumluluğudur.
 10. Din ve bilim birbirinin zıddı değil, tamamlayıcısıdır.
Genel içinde yayınlandı