Milletlerarası Hukuk: Genel Okuma Rehberi (25 EYLÜL 2014)

KAYNAKLAR:

 

 1. Anthony Aust, Handbook of International Law, second edition, Cambridge University Press, 2010 (31 Temmuz 2009), lxiii-527 sayfa.
 2. Malcolm N. Shaw, International Law, sixth edition, Cambridge University Press, 2008, clxvi-1542 sayfa. (Internet ortamında, pdf formatında erişilebilir).
 3. Ian Brownlie, Principles of Public International Law, seventh edition, Oxford University Press, 2008, li-784 sayfa.
 4. Aslan Gündüz, Milletlerarası Hukuk, (Reşat Volkan Günel, Ed.), 7. Baskı, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul, Şubat 2014, xxiv-815 sayfa.
 5. Melda Sur, Uluslararası Hukukun Esasları, güncellenmiş 7. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, Eylül 2013, xxxvi-419 sayfa.
 6. Yücel Acer ve İbrahim Kaya, Uluslararası Hukuk, İngilizce özetli ders kitabı, Legal Yayıncılık, İstanbul, Ağustos 2012, xiv-404 sayfa.
 7. Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, 11. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, Temmuz 2012, xxix-707 sayfa.

 

KONULAR:

 

TEMEL KAVRAMLAR (BİRİNCİ YARIYIL)

 

 1. Milletlerarası hukuka giriş: Aust, s. 1-5; Shaw, s. 1-68; Gündüz, s. 3-14; Sur, s. 1-15; Acer-Kaya, s. 3-16; Pazarcı, s. 1-17.
 2. Milletlerarası hukuk ve iç hukuk ilişkileri: Shaw, s. 129-194; Brownlie, s. 31-54; Gündüz, s. 37-57; Acer-Kaya, s.16-22; Pazarcı, s. 18-30.
 3. Milletlerarası hukukun kaynakları: Aust, s. 5-12; Shaw, s. 69-128; Brownlie, s. 3-29; Gündüz, s. 14-33; Sur, s. 19-27, 78-92; Acer-Kaya, s. 33-51; Pazarcı, s. 31-37, 43-49, 104-120, 134-135.
 4. Milletlerarası hukukta kişilik kavramı: Aust, s. 12-14; Shaw, s. 195-197, 245-264; Brownlie, s. 57-67; Gündüz, s. 4-5; Sur, s. 103; Acer-Kaya, s. 97-100, 111-113; Pazarcı, s. 137-139, 181-184, 203-204, 232-235, 402-405.
 5. Devlet: Aust, s. 15-16; Shaw, s. 197-244; Brownlie, s. 69-83; Sur, s. 104-114; Acer-Kaya, s. 100-108; Pazarcı, s. 140-152, 176-180.
 6. Devletlerin ve hükümetlerin tanınması: Aust, s. 16-32; Shaw, s. 444-486; Brownlie, s. 85-102; Sur, s. 130-135; Acer-Kaya, s. 108-111; Pazarcı, s. 341-355.
 7. Ülkesel egemenlik: Aust, s. 33-41, 326-339; Shaw, s. 487-541; Brownlie, s. 105-170, 254-255, 260-271; Gündüz, s. 181-193; Sur, s. 141-144; Acer-Kaya, s. 125-138; Pazarcı, s. 237-249.
 8. Devletin yetkisi: Aust, s. 42-48; Shaw, s. 645-696; Brownlie, s. 289-321; Sur, s. 115-118; Acer-Kaya, s. 149-166; Pazarcı, s. 152-176.
 9. Yabancı devletlerin ayrıcalıkları ve bağışıklıkları: Aust, s. 145-162, 108-144; Shaw, s. 697-777; Brownlie, s. 323-379; Gündüz, s. 565-626; Sur, s. 126-129, 229-259; Pazarcı, s. 374-397.
 10. Devletlerin sorumluluğu ve diplomatik himaye: Aust, s. 376-391; Shaw, s. 778-843; Brownlie, s. 433-551; Gündüz, s. 541-561; Sur, s. 260-272; Acer-Kaya, s. 351-364; Pazarcı, s. 409-433.
 11. Devletlerin ardıllığı (halefiyet): Aust, s. 361-375; Shaw, s. 956-1009; Brownlie, s. 649-668; Sur, s. 144-156; Acer-Kaya, s. 329-341; Pazarcı, s. 356-371.
 12. Milletlerarası uyuşmazlıkların çözümü: Aust, s. 396-412; Shaw, s. 1010-1056; Brownlie, s. 701-706; Gündüz, s. 285-292, 297-309; Sur, s. 303-312; Acer-Kaya, s. 375-381, 386-387; Pazarcı, s. 451-478, 492-498, 510-513.
 13. Milletlerarası Adalet Divanı: Aust, s. 412-429; Shaw, s. 1057-1117; Brownlie, s. 707-725; Gündüz, s. 164-178; Sur, s. 194-199; Acer-Kaya, s. 381-385; Pazarcı, s. 478-492.
 14. Milletlerarası hukukta zorlama yolları: Aust, s. 391-394; Sur, s. 272-275; Pazarcı, s. 407-408, 434-442.

 

İLERİ DÜZEY (İKİNCİ YARIYIL)

 

 1. Milletlerarası hukuki işlemler: Brownlie, s. 639-645; Gündüz, s. 61-66; Sur, 93-100; Pazarcı, s. 37-42, 121-133.
 2. Andlaşmalar hukuku: Aust, s. 49-107; Shaw, s. 902-955; Brownlie, s. 607-638; Gündüz, s. 66-96; Sur, s. 27-77, Acer-Kaya, s. 63-83; Pazarcı, s. 49-103.
 3. Deniz hukukuna giriş ve devletin deniz ülkesi: Aust, s. 278-284; Shaw, s. 553-578; Brownlie, s. 173-191, 271-273; Gündüz, s. 197-202, 220-222, 254-255, 309-394; Sur, s. 315-353; Acer-Kaya, s. 177-196; Pazarcı, s. 250-280, 240-249.
 4. Deniz yetki alanları: Aust, s. 284-289; Shaw, s. 578-608; Brownlie, s. 192-221; Gündüz, s. 202-207, 222-246, 395-401, 404-408; Sur, s. 354-367; Acer-Kaya, s. 196-205; Pazarcı, s. 280-289.
 5. Açık denizler-alan-kaynaklar: Aust, s. 290-302; Shaw, s. 609-644; Brownlie, s. 223-246, 252-254; Gündüz, s. 208-220, 246-253, 256-264, 276-282, 402-403; Sur, s. 367-388; Acer-Kaya, s. 205-212; Pazarcı, s. 289-295.
 6. Sivil havacılık hukuku: Aust, s. 319-326; Gündüz, s. 411-434; Sur, s. 389-396; Pazarcı, s. 296-305.
 7. Uzay hukuku: Aust, s. 339-343; Shaw, s. 541-552; Brownlie, s. 255-259; Gündüz, s. 434-441; Sur, s. 397-402; Pazarcı, s. 306-312.
 8. Milletlerarası örgütler: Aust, s. 178-185, 394-395; Shaw, s. 1282-1331; Brownlie, s. 675-699, 669-671; Gündüz, s. 629-732; Sur, s. 157-193, 200-203, 221-226; Pazarcı, s. 184-203, 398-401.
 9. İnsan hakları hukuku: Aust, s. 215-234; Shaw, s. 265-396; Brownlie, s. 553-585; Gündüz, s. 445-499; Acer-Kaya, s. 227-255; Pazarcı, s. 221-232.
 10. Çevre hukuku: Aust, s. 303-318; Shaw, s. 844-901; Brownlie, s. 275-285; Gündüz, s. 735-805, 264-276; Pazarcı, s. 313-323.
 11. Devletlerin kuvvet kullanması: Aust, s. 205-214; Shaw, s. 1118-1166; Brownlie, s. 729-747; Gündüz, s. 143-163; Sur, s. 276-280, 119-126; Acer-Kaya, s. 267-287; Pazarcı, s. 515-527.
 12. Silahlı çatışma hukuku (İnsancıl hukuk): Aust, s. 235-244; Shaw, s. 1167-1203; Gündüz, s. 507-538; Sur, s. 281-293; Acer-Kaya, s. 297-308; Pazarcı, s. 450, 530-646.
 13. Milletlerarası barış ve güvenliğin korunması: Aust, s. 186-205; Shaw, s. 1204-1281; Brownlie, s. Gündüz, s. 99-142; Sur, s. 200-220; Pazarcı, s. 443-449.
 14. Milletlerarası ceza hukuku: Aust, s. 245-277; Shaw, s. 397-443; Brownlie, s. 587-604; Gündüz, s. 499-504; Sur, s. 294-302; Acer-Kaya, s. 308-319; Pazarcı, s. 204-210, 647-674.
Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Gözlemler – Düşünceler

 1. Devletin ve toplumun bilgi, araştırma – geliştirme ihtiyacı ve talebi yok. Herkes, her şeyi zaten doğuştan biliyor. Bu nedenle, üniversiteler işlevsiz görünüyor.
 2. Kişi güvenliğinin; dinden özgürlük dahil, vicdan ve din özgürlüğünün, düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı bir ortamda gelişme olamaz. Bütün bunların güvencesi ise, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile demokrasi ve insan haklarına saygı kavramlarıdır.
 3. Bilgi, güçtür. Bilgiye dayanmayan güç, aldatıcı ve geçicidir. Küresel düzeyde etkili olabilen devletler, bilginin önemini ve işlevini diğer devletlerden daha çok kavrayabilmiş devletlerdir.
 4. Terbiyesizliğin “uyanıklık”, uyanıklığın “akıllılık”, akıllılığın “cesaret” ve cesaretin ise en temel bir değer olarak algılandığı bir kültürel alt yapı ile, ortadoğu halklarının bir yere varabilmesi mümkün değildir.
 5. Herkesin her halde ve sadece kendini düşündüğü bir ortamda, dünyada milyarlarca yalnız ve birbirine düşman insan yaşar. Herkesin, elbette kendini öncelikle düşünmekle beraber, başkalarının haklarına ve özgürlüğüne aynı derecede saygı gösterdiği bir ortamda ise, cennet, bir bakıma, bu dünyada kurulmuş olur.
 6. Milletlerarası ilişkilerde en sağlam temel, ortak çıkarların gereklerine uygun politikalardır. Bu şekilde elde edilebilecek kazanımlar, aynı zamanda hukuka ve adalete uygun olabildiği derecede etkin ve kalıcı olabilir. Aksi halde, tek yanlı ve salt güce dayalı kazanımlar aldatıcıdır ve olsa olsa bir sonraki çatışmanın haklı gerekçesini oluşturabilir.
 7. Sorunlarını olabildiğince kaba güçle ve tek taraflı olarak çözme eğilimi, insanlık vasıflarına ilişkin gelişme düzeyinin çok gerilerinde olunduğunun önemli bir göstergesidir.
 8. İnsanlık, mümkün olabilecek her durumda, konuşma, anlama, çözümleme, anlaşma veya uzlaşma yoluyla sorunların çözümlenebilmesini gerektirir.
 9. İletişim yeteneğimiz iyi düzeyde olabilseydi, sorunların çoğunu konuşarak çözümleyebilirdik. Çoğumuzun, sadece zanlarla, sanılarla hareket edip başkaları hakkında kesin hükümler “verivermesi”, toplumsal ilişkilerimizi zehirlemekte, toplumsal düzeni ve güvenliği zayıflatmaktadır.
 10. Diplomasi, milletlerarası ilişkilerin medeni ölçüler çerçevesinde yürütülebilmesinin ve yönetilebilmesinin temel aracı ve yöntemi olarak, saygıya layık bir uzmanlık alanıdır.
 11. Yürütmeden sorumlu organların, diplomatik ilişkilerin yürütülmesinde, bu uzmanlık alanına gerekli saygıyı göstermesi beklenir.
 12. Türkiye’nin siyasi liderleri, çoğu zaman, dış ziyaretlerini, hedeflerini, ziyaretlerinin etki ve sonuçlarını ulusal kamu oyuna anlatmaya bile gerek görmemekte, tersine, örneğin ev sahibi veya misafir sıfatıyla yer aldıkları -ilgisiz- basın toplantılarını bile, ziyaretle ilgisi olmayan iç politika konularına ayırmaktalar.
 13. Hayatta en gerçek yol göstericinin akıl ve bilgi olduğu doğrudur. Ancak, henüz akıl ve bilginin -deyim yerindeyse- “kapsama alanı dışında” bulunan pek çok konuda, inanç tamamlayıcı bir işleve sahiptir. Din bu yüzden önemlidir, kutsaldır. Bize, varoluşun görebildiğimiz yüzünden başka yüzleri de olduğunu anlatır.
 14. Buna karşılık, din, siyaset ve / veya ticaret yapmanın, tartışılamaz ve sorgulanamaz güç ve otorite sahibi olmanın aracı olarak kullanılamaz. Aksine davranış ve uygulamalar hem dini saptırır, din asıl amacını, işlevini ve etkisini büyük ölçüde kaybeder,  hem de genç kuşakları dinden uzaklaştırır.
Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Bireysel Gelişim: Okuma Rehberi

 1. Ahmet Şerif İzgören, Avucunuzdaki Kelebek, 76. Basım, Elma Yayınevi, 126 sayfa.
 2. Dale Carnegie, Üzüntüyü Bırak Yaşamaya Bak, Epsilon Yayınevi.
 3. Dale Carnegie, Dost Kazanma ve İnsanları Etkilemenin Yolları, Pupa Yayınevi.
 4. Dale Carnegie, İşten ve Yaşamdan Zevk Almanın Yolları, Epsilon Yayınevi.
 5. Robert B. Downs, Dünyayı Değiştiren Kitaplar, (çeviren: Erol Güngör), Ötüken Neşriyat, 5. basım, İstanbul, 1998, 268 sayfa.
 6. Hayata Yön Veren Sözler, (derleyen: Akın Alıcı), Epsilon Yayıncılık Hizmetleri.
 7. Mesnevi’den Seçmeler, Mevlana Celaleddin Rumi’nin Bütün Eserlerinden Seçmeler, Rumi Yayınları, 5. Baskı, Konya, Ağustos 2010, 182 sayfa.
 8. Samuel Smiles, Kendine Yardım, (çeviren: Süreyya S. Berkem), Yapı ve Kredi Bankası Kültür Yayınları.
 9. Samuel Smiles, Vazife, (çeviren: Mustafa Ertem), Yapı ve Kredi Bankası Kültür Yayınları.
 10. Yaşar Nuri Öztürk, Kur’an’daki İslam, Yeni Boyut.
 11. Dolores Cannon, Ölümün Ötesi, (çeviren: Semra Ayanbaşı), AKAŞA Yayın ve Dağıtım.
 12. İlahi Nizam ve Kainat, (düzenleyen: Bedri Ruhselman), günümüz Türkçesine uyarlanmış, İstanbul, Haziran 2013.
Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Üniversite Öğrencisi İçin Rehber

Genel:

 1. Okula ve Derslerinize öncelik verin.
 2. Sağlığınıza, uyku, yemek ve spor konularına, yani kendinize dikkat edin.
 3. Öğretim üyeleriyle, terbiye, nezaket ve karşılıklı saygı temelinde,  iyi ilişkiler kurun. Soru / danışma için görüşmeye gittiğinizde, not almak için hocanızdan kağıt – kalem istemeyin. Hazırlıklı olun. “SMS” üslubuyla e-posta göndermeyin, “Ya hocam..” vb. şekillerde hitap etmeyin.
 4. Sınıftaki zamanınızı sosyal medya vb. aktivitelerle geçirmeyin.
 5. Engellilik vb. nedenlerle yardıma ihtiyacınız varsa, ilgilileri bilgilendirmekte – koordinede geç kalmayın.
 6. Ödevlerinizi hazırlarken emek verin. Kendinizin ürünü olsun. Kurnazlık, akıllı olmak anlamına gelmez. Hiçbir zaman, kendinizi / başkalarını aldatmayın.
 7. Sosyal çevrenizi, ilişkilerinizi geliştirin. Arkadaş edinin. Ancak, arkadaşlarınızı iyi seçin, acele etmeyin. Arkadaş grubunuz, geleceğinizi olumlu etkileyebileceği gibi, karartabilir de.
 8. Geleceğinizi düşünün, değerlendirin, planlayın ve planlarınızı geliştirin, düzeltin. Danışmanlarınızla iyi ilişkiler kurun. Hazırlıklı, ne soracağınızı bilerek görüşmeye gidin.
 9. Ocak – Şubat aylarından itibaren yaz için planlarınızı yapın. Yaz tatili dönemini Yaz Okulu ile değil, dinlenme yanında, staj vb. faaliyetler için değerlendirin.
 10. Özgeçmiş hazırlamayı öğrenin. Önemini bilin. Kendi özgeçmişinizi hazırlayın ve sürekli geliştirin, güncelleyin. İyi bir özgeçmişle, kılık – kıyafet ve davranışla destekli iş bulma girişiminiz, böyle olmayanlara göre çok daha etkin olacaktır.

Unutmayın:

 1. Kariyer, üniversitede öğrenci iken hazırlanır. Bu da ancak planlı, düzenli, sürekli ve bilinçli çabalarla mümkün olabilir.
 2. Sadece derslere girmek ve dikkatle dinlemek yetmez. Anlayın, sorgulayın, araştırın, tartışın. Meslek sahipleriyle, hocalarınızla iletişim kurun, konuşun.
 3. Seçimlik dersleri iyi değerlendirin. Değişik konuları tanıyın. Bir dersin kolay görünmesi seçim gerekçeniz olmasın.
 4. Farklı alanlarda, farklı konularda stajlar yapın, eğitim – konferans vb. faaliyetlere katılın. Size uygun olan / olmayan alanları – meslekleri keşfedin.
 5. Bu gibi faaliyetler, takım çalışmasına yatkın olma, başkalarını dinleme ve anlayabilme yeteneğinizi geliştirmenize yardımcı olur.

Çalışma – Yöntem:

 1. Derslere devam edin ve dikkatle takip edin.
 2. Not tutma bir sanattır. Her şeyi yazmaya çalışmak yerine, ana noktaları saptayıp not etme yeteneğinizi geliştirin.
 3. Dinlenen / okunan her cümle, size bir anlam ifade etmelidir. Bu nedenle, anlaşılnayan hususlar sorulmalı, tekrarlanmalıdır. Sadece ezberleyerek hiç bir yere varılamaz.

Sınavlar:

 1. Dönem boyu sürekli ve planlı bir çalışma yoksa, sadece sınav öncesi yoğun bir çaba ile üniversite öğreniminde başarı söz konusu olamaz.
 2. Sınav sorusunun içindeki bilgiyi başka ifadelerle takrarlamak cevap yerine geçmez.
 3. Bilgiye ve muhakemeye dayanmayan, sokaktaki adamın da düz mantığı ile söyleyebileceği şeyler, sınavlarda puan kazandırmaz. Üniversite öğrenimi akla ve bilgiye dayanır. Kurnazlık yöntemleri, orta ve uzun vadede kişiyi iyi bir yere götürmez.
Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Askeri Hakim Alım İşlemleri

ASKERİ HAKİM ALIMI İŞLEMLERİ

14 OCAK 2014

Başvuru yöntemleri, sınav konuları vb. bilgiler için bkz: Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanlığı

<http://www.msb.gov.tr/asad/askeri_hakim_alimi.html&gt;

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Genel Kültür – Okuma Rehberi

 1. Falih Rıfkı Atay, Çankaya – Mustafa Kemal’in Çankaya’sı, BATEŞ Atatürk Dizisi, İstanbul, 1998, 586 sayfa.
 2. Andrew Mango, Atatürk, (Türkçesi: Füsun Doruker), Onuncu basım, Remzi Kitabevi, Eylül 2013, 750 sayfa.
 3. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Tam Metin, Günümüz Türkçesi İle, 8. Baskı, (Hazırlayan: Selçuk Maviengin – Türk Metal Sendikası Armağanı), ART Basın-Yayın, Ankara, Temmuz 2005, 239 sayfa.
 4. Söylev (Nutuk), TSK Dayanışma Vakfı, Ankara, Gnkur. Basımevi, 1981, 729 sayfa.
 5. İlber Ortaylı – İsmail Küçükkaya, 1923-2023 – Cumhuriyetin İlk Yüzyılı, Timaş Yayınları, İstanbul, 2012, 333 sayfa.
 6. İlber Ortaylı, Türkiye’nin Yakın Tarihi, 10. Baskı, TİMAŞ Yayınları, İstanbul 2011, 240 sayfa.
 7. İlber Ortaylı, Yakın Tarihin Gerçekleri, Osmanlı’nın Çöküşünden Küllerinden Doğan Cumhuriyete, TİMAŞ Yayınları, İstanbul, 2012, 252 sayfa.
 8. Emre Kongar, Tarihimizle Yüzleşmek, Remzi Kitabevi, 52. Basım, İstanbul, Ağustos 2006, 245 sayfa.
 9. Taha Akyol – İlber Ortaylı, Tarihin Gölgesinde, TİMAŞ Yayınları, İstanbul, 2011, 183 sayfa.
Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Bireysel Gelişim: Temel ilkeler

09 EKİM 2013

 1. Akıl sağlığımız izin verdiği sürece, öğrenim, eğitim, gözlem, deney… sonu olmayan bir süreçtir. Üniversite diplomasını almakla hiç bir şey bitmez, aksine, her şey yeniden başlar.
 2. Hayatta inanmak, düşünmek yetmez; eylem gerekir.
 3. İyi olsun, kötü olsun; bir olayı – olguyu, etki ve sonuçlarını, kendimiz yaşamadan bilemeyiz.
 4. Ne ekersek, onu biçeriz: Bugünümüz, dünümüzün düşünce ve eylemlerinin eseridir. Yarınımız da bugünkü düşünce ve eylemlerimizin sonucu olacaktır.
 5. İnanca, akla, bilgiye, dürüstlüğe, emeğe, hukuka ve adalete dayanmadığı ölçüde, hiç bir kazanım kalıcı olmaz.
 6. Güç, sorumluluk demektir. Daha güçlü olan, diğerlerinden sorumludur.
 7. Büyümek, yaşlanmak demek değildir. Büyümek, olanların – olayların farkında olabilmek, sorumluluk alabilmek, sorumluluğunu bilmek, yani, kendini bilmek demektedir.
 8. İki günü eşit olanın ziyanda olduğu bildirilmiştir.
 9. Aşağıdakilerin (insanların) üstesinden gelemediği olumsuzlukların üstesinden gelmek, yukardakilerin (evrensel yönetim mekanizması; “Mele-i Ala”) görev ve sorumluluğudur.
 10. Din ve bilim birbirinin zıddı değil, tamamlayıcısıdır.
Genel içinde yayınlandı