Başkent-Hukuk-International Law-Yaz Okulu-Ara Sınavı Notları (15 Temmuz 2014)

 

     
Öğrenci No Soyad – Ad Vize
21293055 AKDENİZ İREM 12
21293089 AKSOY ANIL 30
21293186 ARMAĞAN KORHAN 20
21093154 ARPAKUŞ ELİF 20
21093289 BATIR GÖKSU 21
21240022 ÇULHACI BURCU 35
21193752 DEMİRDİZEN GİZEM DENİZ 20
21293692 DOĞANAY ALİ SAİT 30
21093738 EREN ERSİN 35
21093792 EVCİ MELİKE 10
21193950 GEDİKOĞLU ÖZGECAN 31
21194064 GÜRTAŞ SABA BEREN 26
21093984 İPEK MUSTAFA 30
21296350 KAHRAMAN MEHMET 16
21194137 KAHRAMAN ONGUN ÇAĞATAY F1
21294213 KESKİN HÜSEYİN F1
21194264 KESKİNKILIÇ BERAT ÇAĞATAY 15
20894247 KÖSEM MERVE 21
21294651 SEVER BATUHAN 30
20693453 TANTOĞLU MURAT TARIK 30
21296375 TAŞDEMİR DORUK 20
21094828 TOSUN AKINER 12
21094852 TURAN AHMET ALKIN 25
21195117 YILMAZ MEHMET ALİ F1
21194689 YURDAKUL İLKAY 20
21195152 SELÇUK EZGİ 40
21395946 ALİBEYOĞLU BERFİN AYŞE 40
21395634 ERDOĞDU BAHAR 30
21293897 GÖKDAŞ ELİFE FİLİZ 30
21340008 İSLİKAYE ANIL 31
21340009 KARCI ESRA 22
21395962 POLAT ELİF AYTUĞ 30
21395934 ŞAHİN ELİF ÖZGE 40
Genel içinde yayınlandı | Yorum yapın

Başkent Ü. Hukuk Fak. Yaz Okulu: International Law Dersi Duyurusu

 1. 05 Ağustos 2014 Salı günü ders yapılmayacaktır.
 2. O tarihte yapılamayacak olan dersler, öne alınarak, 19 Temmuz 2014 Cumartesi günü, aynı saatlerde (9-11.50; 13-15.50) yapılacaktır.
 3. Final sınavı, 12 Ağustos 2014 Salı günü, saat 15.00’de yapılacaktır. Sınav günü, başkaca ders yapılmayacaktır.
Genel içinde yayınlandı | Yorum yapın

Başkent-Hukuk-Yaz Okulu-International Law / Milletlerarası Hukuk: Ders Planı ve Okuma Rehberi

30 JUNE 2014 / 30 HAZİRAN 2014

 

BASIC REFERENCE / TEMEL KAYNAK: Malcolm N. Shaw, International Law, Sixth Edition, Cambridge University Press, 2008, clxvi-1542 sayfa.

 

TOPICS / KONULAR:

 1. Nature and Development of International Law / Milletlerarası Hukukun Doğası ve Gelişimi. (Shaw, s. 1-68)
 2. Sources / Kaynaklar. (Shaw, S. 69-128)
 3. International Law and Municipal Law / Milletlerarası Hukuk ve İç Hukuk. (Shaw, s. 129-194)
 4. The Subjects of the International Law / Milletlerarası Hukukun Kişileri. (Shaw, s. 195-264)
 5. Recognition / Tanıma. (Shaw, s. 444-486)
 6. Territory / Ülke. (Shaw, s. 487-552)
 7. Jurisdiction / Devletin Yetkisi. (Shaw, s. 645-696)
 8. Immunities from Jurisdiction / Devlet Yetkilerinden Bağışıklık. (Shaw, s. 697-749)
 9. Diplomatic Law / Diplomatik Hukuk. (Shaw, s. 750-777)
 10. The Law of Treaties / Andlaşmalar Hukuku. (Shaw, s. 902-955)
 11. State Responsibility / Devlet Sorumluluğu. (Shaw, s. 778-843)
 12. State Succession / Devletin Ardıllığı (“Halefiyet”). (Shaw, s. 956-1009)
 13. International Institutions / Milletlerarası Kurumlar. (Shaw, s. 1282-1331)
 14. The United Nations / Birleşmiş Milletler. (Shaw, s. 1204-1234)
Başkent Hukuk içinde yayınlandı | Yorum yapın

Gözlemler – Düşünceler

 1. Bilgi, güçtür. Bilgiye dayanmayan güç, aldatıcı ve geçicidir. Küresel düzeyde etkili olabilen devletler, bilginin önemini ve işlevini diğer devletlerden daha çok kavrayabilmiş devletlerdir.
 2. Terbiyesizliğin “uyanıklık”, uyanıklığın “akıllılık”, akıllılığın “cesaret” ve cesaretin ise en temel bir değer olarak algılandığı bir kültürel alt yapı ile, insanlığın bir yere varabilmesi mümkün değildir.
 3. Herkesin her halde ve sadece kendini düşündüğü bir ortamda, dünyada milyarlarca yalnız ve birbirine düşman insan yaşar. Herkesin, elbette kendini öncelikle düşünmekle beraber, başkalarının haklarına ve özgürlüğüne aynı derecede saygı gösterdiği bir ortamda ise, cennet, bir bakıma, bu dünyada kurulmuş olur.
 4. Milletlerarası ilişkilerde en sağlam temel, ortak çıkarların gereklerine uygun politikalardır. Ancak elde edilebilecek kazanımlar, aynı zamanda hukuka ve adalete uygun olabildiği derecede etkin ve kalıcı olabilir. Böyle değilse, sözünü ettiğimiz kazanımlar, olsa olsa bir sonraki çatışmanın haklı gerekçesini oluşturabilir.
 5. Sorunlarını olabildiğince kaba güçle ve tek taraflı olarak çözme eğilimi, insanlık vasıflarına ilişkin gelişme düzeyinin çok gerilerinde olunduğunun önemli bir göstergesidir. İnsanlardan, mümkün olabilecek her durumda, konuşma, anlama, çözümleme, anlaşma veya uzlaşma yoluyla sorunlarını çözebilmesi beklenir. İletişim yeteneğimiz iyi düzeyde olabilseydi, sorunların çoğunu konuşarak çözümleyebilirdik. Çoğunluğun zanlarla, sanılarla hareket edip başkaları hakkında kesin hükümler verivermesi, toplumsal ilişkileri zehirlemekte, toplumsal düzeni ve güvenliği zayıflatmaktadır.
 6. Diplomasi, milletlerarası ilişkilerin medeni ölçüler çerçevesinde yürütülebilmesinin ve yönetilebilmesinin temel aracı ve yöntemi olarak, saygıya layık bir uzmanlık alanıdır. Yürütmeden sorumlu organların, diplomatik ilişkilerin yürütülmesinde, bu uzmanlık alanına gerekli saygıyı göstermesi beklenir. Türkiye’nin siyasi liderleri, çoğu zaman, dış ziyaretlerini, hedeflerini, ziyaretlerinin etki ve sonuçlarını ulusal kamu oyuna anlatmaya bile gerek görmemekte, tersine, örneğin ev sahibi veya misafir sıfatıyla yer aldıkları basın toplantılarını bile, ziyaretle ilgisi olmayan iç politika konularına ayırmaktalar.
 7. Hayatta en gerçek yol göstericinin akıl ve bilgi olduğu doğrudur. Ancak, henüz akıl ve bilginin -deyim yerindeyse- “kapsama alanı dışında” bulunan pek çok konuda, inanç tamamlayıcı bir işleve sahiptir. Din bu yüzden önemlidir, kutsaldır. Buna karşılık, din, siyaset yapmanın aracı olarak kullanıldığında, inananlar topluluğu üzerinden belli bir kısım kişilerin ve toplulukların güç ve çıkar ilişkilerini gerçekleştirmeye hizmet eden bir çıkar ağına dönüşüme, bozulmaya konu olmaktadır.
Genel içinde yayınlandı | Yorum yapın

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Genel Hukuku (HUK211): Ders Planı ve Okuma Rehberi

KAYNAK: Şeref Ünal, Uluslararası Hukuk, Yetkin Yayınları, Ankara, Ekim 2005, 416 sayfa.

 

KONULAR:

 1. Milletlerarası Hukuk – Giriş (Ünal, s. 25-46).
 2. Milletlerarası Hukuk ve İç Hukuk İlişkileri (Ünal, s. 81-90).
 3. Milletlerarası Hukukun Kaynakları (Ünal, s. 47-51, 65-81).
 4. Milletlerarası Hukukta Kişilik (Ünal, s. 91-92).
 5. Devlet (Ünal, s. 99-108).
 6. Devletlerin ve Hükümetlerin Tanınması (Ünal, s. 94-98).
 7. Ülkesel Egemenlik – Sahiplik (Ünal, s. 108-117).
 8. Devletin Yetkisi (Ünal, s. 117-122, 237-243).
 9. Devlet / Egemen Bağışıklığı (Ünal, s. 230-235).
 10. Diplomasi ve Konsolosluk İlişkileri (Ünal, s. 249-264).
 11. Andlaşmalar Hukuku (Ünal, s. 51-65).
 12. Devletin Sorumluluğu: Ünal, s. 295-305.
 13. Devletin Ardıl Olması / Halefiyeti (Ünal, s. 171-180).
 14. Milletlerarası Örgütler (Ünal, s. 181-224).

 

 

 

 1. Deniz hukuku: Giriş – ülkesel egemenliğe konu deniz alanları (Ünal, s. 123-139).
 2. Deniz Hukuku: Egemen yetkilere konu deniz alanları (Ünal, s. 139-146).
 3. Deniz Hukuku: Açık denizler – diğer bölgeler (Ünal, s. 146-158).
 4. Hava hukuku (Ünal, s. 159-166).
 5. Uzay ve haberleşme hukuku (Ünal, s. 166-170).
 6. İnsan hakları hukuku (Ünal, s. 265-290).
 7. Milletlerarası çevre hukuku (Ünal, s. 383-395).
 8. Milletlerarası uyuşmazlıkların çözümü: Diplomasi (Ünal, s. 329-335).
 9. Milletlerarası uyuşmazlıkları çözümü: Yargısal yöntemler (Ünal, s. 335-344, 351-355).
 10. Milletlerarası hukukta zorlama: Karşı önlemler – yaptırımlar (Ünal, s. 305-311).
 11. Milletlerarası barış ve güvenlik (Ünal, s. 322-328).
 12. Devletlerin güç kullanması (Ünal, s. 313-322).
 13. Silahlı çatışma hukuku / Uluslararası İnsancıl Hukuk (Ünal, s. 291-294).
 14. Milletlerarası ceza hukuku (Ünal, s. 344-351, 243-247).
Genel içinde yayınlandı | Yorum yapın

Bireysel Gelişim: Okuma Rehberi

 1. Nüvit Osmay, İnsan Mühendisliği, Alfa Yayınları.
 2. Dale Carnegie, Üzüntüyü Bırak Yaşamaya Bak, Epsilon Yayınevi.
 3. Dale Carnegie, Dost Kazanma ve İnsanları Etkilemenin Yolları, Pupa Yayınevi.
 4. Dale Carnegie, Söz Söyleme ve İş Başarma Sanatı, Epsilon Yayınevi.
 5. Dale Carnegie, İşten ve Yaşamdan Zevk Almanın Yolları, Epsilon Yayınevi.
 6. Hayata Yön Veren Sözler, (derleyen: Akın Alıcı), Epsilon Yayıncılık Hizmetleri.
 7. Mesnevi’den Seçmeler, Mevlana Celaleddin Rumi’nin Bütün Eserlerinden Seçmeler, Rumi Yayınları, 5. Baskı, Konya, Ağustos 2010, 182 sayfa.
 8. Ahmet Şerif İzgören, Avucunuzdaki Kelebek, 76. Basım, Elma Yayınevi, 126 sayfa.
 9. Samuel Smiles, Kendine Yardım, (çeviren: Süreyya S. Berkem), Yapı ve Kredi Bankası Kültür Yayınları.
 10. Samuel Smiles, Vazife, (çeviren: Mustafa Ertem), Yapı ve Kredi Bankası Kültür Yayınları.
 11. Yaşar Nuri Öztürk, 500 Soruda İslam, Yeni Boyut.
 12. Yaşar Nuri Öztürk, Kur’an’daki İslam, Yeni Boyut.
 13. Kitami Masao, Kılıçsız Samuray, Butik Yayıncılık ve Kişisel Gelişim, 2009, 168 sayfa.
 14. Dolores Cannon, Ölümün Ötesi, (çeviren: Semra Ayanbaşı), AKAŞA Yayın ve Dağıtım.
 15. İlahi Nizam ve Kainat, (düzenleyen: Bedri Ruhselman), günümüz Türkçesine uyarlanmış, İstanbul, Haziran 2013.
Genel içinde yayınlandı | Yorum yapın

Üniversite Öğrencisi İçin Rehber

Genel:

 1. Okula ve Derslerinize öncelik verin.
 2. Sağlığınıza, uyku, yemek ve spor konularına, yani kendinize dikkat edin.
 3. Öğretim üyeleriyle, terbiye, nezaket ve karşılıklı saygı temelinde,  iyi ilişkiler kurun. Soru / danışma için görüşmeye gittiğinizde, not almak için hocanızdan kağıt – kalem istemeyin. Hazırlıklı olun. “SMS” üslubuyla e-posta göndermeyin, “Ya hocam..” vb. şekillerde hitap etmeyin.
 4. Sınıftaki zamanınızı sosyal medya vb. aktivitelerle geçirmeyin.
 5. Engellilik vb. nedenlerle yardıma ihtiyacınız varsa, ilgilileri bilgilendirmekte – koordinede geç kalmayın.
 6. Ödevlerinizi hazırlarken emek verin. Kendinizin ürünü olsun. Kurnazlık, akıllı olmak anlamına gelmez. Hiçbir zaman, kendinizi / başkalarını aldatmayın.
 7. Sosyal çevrenizi, ilişkilerinizi geliştirin. Arkadaş edinin. Ancak, arkadaşlarınızı iyi seçin, acele etmeyin. Arkadaş grubunuz, geleceğinizi olumlu etkileyebileceği gibi, karartabilir de.
 8. Geleceğinizi düşünün, değerlendirin, planlayın ve planlarınızı geliştirin, düzeltin. Danışmanlarınızla iyi ilişkiler kurun. Hazırlıklı, ne soracağınızı bilerek görüşmeye gidin.
 9. Ocak – Şubat aylarından itibaren yaz için planlarınızı yapın. Yaz tatili dönemini Yaz Okulu ile değil, dinlenme yanında, staj vb. faaliyetler için değerlendirin.
 10. Özgeçmiş hazırlamayı öğrenin. Önemini bilin. Kendi özgeçmişinizi hazırlayın ve sürekli geliştirin, güncelleyin. İyi bir özgeçmişle, kılık – kıyafet ve davranışla destekli iş bulma girişiminiz, böyle olmayanlara göre çok daha etkin olacaktır.

Unutmayın:

 1. Kariyer, üniversitede öğrenci iken hazırlanır. Bu da ancak planlı, düzenli, sürekli ve bilinçli çabalarla mümkün olabilir.
 2. Sadece derslere girmek ve dikkatle dinlemek yetmez. Anlayın, sorgulayın, araştırın, tartışın. Meslek sahipleriyle, hocalarınızla iletişim kurun, konuşun.
 3. Seçimlik dersleri iyi değerlendirin. Değişik konuları tanıyın. Bir dersin kolay görünmesi seçim gerekçeniz olmasın.
 4. Farklı alanlarda, farklı konularda stajlar yapın, eğitim – konferans vb. faaliyetlere katılın. Size uygun olan / olmayan alanları – meslekleri keşfedin.
 5. Bu gibi faaliyetler, takım çalışmasına yatkın olma, başkalarını dinleme ve anlayabilme yeteneğinizi geliştirmenize yardımcı olur.

Çalışma – Yöntem:

 1. Derslere devam edin ve dikkatle takip edin.
 2. Not tutma bir sanattır. Her şeyi yazmaya çalışmak yerine, ana noktaları saptayıp not etme yeteneğinizi geliştirin.
 3. Dinlenen / okunan her cümle, size bir anlam ifade etmelidir. Bu nedenle, anlaşılnayan hususlar sorulmalı, tekrarlanmalıdır. Sadece ezberleyerek hiç bir yere varılamaz.

Sınavlar:

 1. Dönem boyu sürekli ve planlı bir çalışma yoksa, sadece sınav öncesi yoğun bir çaba ile üniversite öğreniminde başarı söz konusu olamaz.
 2. Sınav sorusunun içindeki bilgiyi başka ifadelerle takrarlamak cevap yerine geçmez.
 3. Bilgiye ve muhakemeye dayanmayan, sokaktaki adamın da düz mantığı ile söyleyebileceği şeyler, sınavlarda puan kazandırmaz. Üniversite öğrenimi akla ve bilgiye dayanır. Kurnazlık yöntemleri, orta ve uzun vadede kişiyi iyi bir yere götürmez.
Genel içinde yayınlandı | Yorum yapın